I appreciated the course notes, possibility to contact the tutor and the online classroom.
ACCA F7 student

ACCA (EN)

We provide courses that offer you flexible ways to study. You can study Face to Face at specific times at ineo premises in Prague or choose BPP online courses provided by ineo as a Premier Member of BPP’s Global Network. You can mix and match these study methods to suit your needs, such as, doing a Taught Online Classroom course and a Revision course Face to Face.

Simulace (CZ)

Simulace je jednou z nejefektivnějších metod získávání znalostí a osvojování si dovedností. Simulace jsou vyvinuty tak, aby se účastnici učili z kroků, které činí a dopadů, které tyto kroky mají. Připravujeme a navrhujeme simulace umožňující interakci účastníků a vizualizaci.

Nezkouškové kurzy (CZ)

Kurzy ineo kladou důraz na praktická cvičení, ukázky a skupinové diskuse, roleplaying, modelové situace, vizuální příklady a simulace, ve kterých si účastníci vyzkoušejí předkládané principy a získávají zpětnou vazbu ke svému výkonu. Součástí je vypracování individuálních akčních plánů manažerů.

Proč my, proč INEO?

Špičkoví lektoři

Profesionály u nás učí profesionálové. Všichni naši lektoři mají zkušenosti v manažerských pozicích a současně bohaté zkušenosti s vzděláváním – v ineo učí minimálně 8 let. V přípravě na zkouškové kurzy dosahují nadprůměrných výsledků a jsou žádaní od Anglie až po Bulharsko.

Špičkové procesy

Ineo znamená latinsky „začínám“. Na školeních odstartujeme změny, které si odnesete do praxe – proto důraz na zážitek, motivaci, zpětnou vazbu a touhu změnit sám sebe. Jsme také zvyklí integrovat své procesy s procesy svých velkých klientů.

Špičková síť

Máme za sebou silného partnera – britský vzdělávací kolos BPP s několika tisíci učiteli, s univerzitou, vlastním vydavatelstvím materiálů a online kurzy. Jako exkluzivní zástupci BPP máme přístup jak k jejich zdrojům, tak expertíze.

ineo principy infographic