O kurzu: Kurz je vhodný pro účetní, finanční manažery, specialisty controllingu, analytiky a interní auditory, kteří se potřebují seznámit s novinkami v oblasti IFRS. V rámci semináře provedeme srovnání nového standardu se současnou úpravou. Kurz bude probíhat aktivní formou, na základě řešení ilustračních příkladů a studií. Účast na kurzu předpokládá základní rámcovou znalost IAS 32 a IAS

Obsah kurzu:

 • Změny v rozsahu standardu
 • Zaúčtování a odúčtování finančních nástrojů
 • Klasifikace finančních aktiv
 • Klasifikace finančních závazků
 • Vložené deriváty
 • Reklasifikace finančních aktiv
 • Ocenění při prvotním uznání
 • Následné oceňování
 • Amortizované náklady a efektivní úroková míra
 • Ztráty ze snížení hodnoty – očekávané ztráty z úvěrového rizika
 • Zajišťovací účetnictví – hlavní změny
 • Zveřejňované informace

 

Datum: 21.března 2016

Cena: 6.500,- Kč + DPH

6 CPD pro ACCA členy

Lektor: Eva Mašková, FCCA

Eva v minulosti pracovala na vedoucích manažerských pozicích v rámci FMCG společností a finančních institucí. V současnosti je lektorkou ineo.click, dříve BPP Česká republika, kde se specializuje na finanční výkaznictví, především na IFRS a US GAAP. Doplňkově se zabývá správou a řízením společností a etikou v podnikání. Členem ACCA se stala v roce 1997.