Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA

Eva v minulosti pracovala na vedoucích manažerských pozicích v rámci FMCG společností a finannčích institucí. V současnosti je lektorkou ineo.click, dříve BPP Česká republika, kde se specializuje na finanční výkaznictví, především na IFRS a US GAAP. Doplňkově se zabývá správou a řízením společností a etikou v podnikání. Kromě práce pro ineo se věnuje nenásilné komunikaci (non-violent communi­cation) a řešení konfliktů mediací. V roce 2013 složila zkoušku na Ministerstvu spravedlnosti ČR na zapsaného mediátora. Členem ACCA se stala v roce 1997.