Nové interaktivní Revision Kits 2023

Knihy, které používáme k procvičování otázek s našimi studenty, právě prošly revolucí!

Ke každé zakoupené knize v tištěné podobě nyní každý student získá plně interaktivní Revision Kit online:

  • Chytré otázky: Krátké otázky lze zodpovědět přímo v e-knize, a to nejen „multiple choice“, ale i „hot area“, drag-and-drop nebo vepisování čísel.
  • Chytré odpovědi: Kniha automaticky opraví vaše odpovědi a ukáže vám správné řešení – už žádné listování!
  • Zkoušková prostředí: Všechny dlouhé otázky jsou vybaveny přístupem k prázdnému  tabulkovému procesoru a textovému editoru simulujícím prostředí ACCA/CIMA.
  • Export vaší práce: Své odpovědi na dlouhé otázky můžete exportovat do PDF, nechat si ukázat řešení a sami si je opravit.
  • Video obsah: V e-knihách jsou vložena užitečná videa a odkazy, včetně videí o důležitých „exam skills“, o tom, jak si opravovat vlastní práci, vzorová videořešení dlouhých otázek i články publikované ACCA.

Co zůstává stejné?

  • Úplné pokrytí sylabu – otázky pokrývají kompletní sylabus každé zkoušky ACCA a CIMA a každý rok je aktualizujeme. Otázky vycházejí v maximální míře ze skutečných otázek ve zkouškách.
  • 4 mock exams – s podrobnými odpověďmi a pokyny
  • „Skills bank“ – dovednosti pro aplikaci teorie, načasování, přístup ke zkoušce… vše navrženo tak, abyste byli na zkoušku připraveni.