Simulace řízení firmy

ineo business simulace - FirmaSimBěhem simulace skupiny účastníků pracují kolem stolů s velkoformátovými dotykovými tablety. Stávají se manažery, kteří usilují o úspěch své firmy. Účastníci se po týmech rozhodují o všech aspektech fungování svého businessu, od strategie přes portfolio a kvalitu svých produktů, trhy, cenotvorbu, řízení pracovního kapitálu včetně skladového hospodářství, logistiky či správy pohledávek, investice do výrobních kapacit nebo průzkumu trhu až po získávání bankovních úvěrů a návratnosti kapitálu. Simulované firmy si celou dobu navzájem konkurují a účastníci dostávají okamžitý vizuální feedback z propojených tabletů – v reálném čase sledují, jak se jim pod rukama vyvíjí „jejich“ simulovaná společnost, od finančních výsledků přes tržní postavení až po míru provozního rizika. To vše doplňují lektoři, kteří jsou sami spolumajiteli naší firmy a současně experti na finance, strategie či řízení procesů.

Na simulaci jsem šel původně s trochu skeptickým očekáváním, o smysluplnosti dvoudenní akce jsem upřímně trochu pochyboval. Celá akce mne však postupem času silně vtáhla do děje a vybudovala pouto k „mojí“ firmě. Pomohla mi otevřít oči a opravdu proniknout do informací a znalostí, které jsem měl pouze naučené ze školy a částečně ze svojí praxe, a to proniknout tak, že jsem skutečně viděl jejich význam a dopad. Velmi se nám líbilo střídání „silných“ momentů, kdy jsme reálně viděli výstupy z výroby a přísun peněz do naší firmy s edukativními vstupy. Nenapadlo by mě, že se dokážu těšit na sestavení výkazů – bylo to tím, že jsme firmou opravdu žili a tak pro nás výkazy nebyly pouhým příkladem, ale výsledkem a srovnáním. Opravdu jsem náročný posluchač a účastník a velmi těžko se zabavím a ponořím do tématu na dva dny. Navíc u mne jako u extroverta nepřišla záhy nuda a stereotyp, možná tím, že se stále dávkovalo něco nového…
Účastník simulace a manažer, Komerční Banka, a.s.

Simulace pokrývá zejména tyto oblasti:

  • Strategické plánování – jaké produkty budeme nabízet kterým zákazníkům? Máme vycházet z průzkumů trhu, plánů konkurence nebo silných stránek své firmy?
  • Investice – jak velkou výrobní kapacitu budovat? Vyplatí se investice do certifikace kvality? Je nutné vstupovat na nové trhy a pokud ano, kdy?
  • Trh – o které velké zakázky usilovat a jak nastavit tváří v tvář konkurenci svou cenovou politiku?
  • Provoz – jak řídit zásobování, výrobu, skladování a logistiku? Je třeba důkladné plánování a organizace…
  • Finanční výsledky – jak porozumět rozvaze a výsledovce? Jak se do nich promítá každé důležité rozhodnutí? Jak tyto finanční výsledky prezentovat, interpretovat a plánovat?
  • Financování – kdy se obrátit na banku s žádostí o překlenovací či dlouhodobý úvěr? Jak využívat alternativní formy financování jako je leasing, faktoring, dodavatelské financování či injekce vlastního jmění?
  • Řízení cash flow – jak sledovat a řídit termíny splatnosti vydaných a přijatých faktur, jak časovat investice, ovlivňovat výrobní i nevýrobní náklady, minimalizovat pracovní kapitál?
  • Tvorba rozpočtů – proč jsou některé rozpočty příliš optimistické a jiné pesimistické? Jak plánovat v období nejistoty? Na které výkonnostní ukazatele se zaměřit? Jak vysvětlit odchylky od rozpočtu?
  • Cvičení na míru – dle Vašeho požadavku lze zařadit krátká cvičení na další důležité oblasti (EBITDA, generování cash flow, rozpočtování, ROCE, řízení pracovního kapitálu, vybrané KPIs, analýza nákladů, návratnost investic, Just in Time, plánování kapacit apod.)
Simulace věrně napodobuje napětí na reálném trhu a neočekávané situace.
Účastník výrobní simulace

Informační leták o simulaci

Stáhněte si dvoustránkový informační leták o této simulaci.

Jakub Güttner
Petr Skokan
Tel: +420 739 634 660
petrskokan(a)ineo.click