Simulace banky

Simulace banky vyvinutá týmem ineo ve spolupráci s odborníky z českých bank i z ČNB je jedinečný produkt svého druhu. Na velkoformátových tabletech umožňuje týmům účastníků vžít se do řízení celé banky, od získávání klientů, řízení portfolia či investic do rozvoje až po analýzu finančních výkazů a regulatorních ukazatelů.

“Zvolená forma – interaktivní školení, kdy dopady jednotlivých kroků a rozhodnutí účastníci přímo vidí – je přesně forma, která se musí líbit. Zároveň nutí účastníky opravdu probírané sledovat a rozmýšlet do hloubky. Velmi důležitou roli hrály velké znalosti organizátorů či spíše průvodců oběma dny. Bonusem je filozofie celého semináře, interaktivita, která vede účastníky k intenzívní spolupráci. Drobně bych upravil Komenského slogan na „Díky Ineo, banka hrou“ :).”

-Vladimír Bareš, Business Development and Support Director, ČSOB

Článek o naší simulaci na HR news si můžete přečíst zde.

Simulovaná rozhodnutí zahrnují například:

  • Řízení aktiv a pasiv – jak spravovat bankovní rozvahu a kapitálovou přiměřenost? Jak nastavit parametry produktů v konkurenci ostatních bank? Jak dosáhnout rovnováhy mezi aktivy a pasivy a kde hledat externí zdroje financování? Jak reagovat na makroekonomické vlivy?
  • Řízení rizik – simulace se snaží řízení rizik zjednodušit, ale přitom zachovat jeho základní principy: jak nacenit korporátní úvěry různých ratingů? Jak nastavit akceptační kriteria pro spotřební úvěry? Jak s ohledem na regulatorní požadavky řídit povinné rezervy či monitorovat expozici v různých sektorech?
  • Prodejní síť – chceme budovat síť firemních bankéřů, pobočkovou síť nebo obojí? Jak plánovat kapacitu a efektivitu? Jak budovat jejich zkušenosti a specializaci?
  • Marketing – jaké celkové náklady investovat do budování značky? Jak využít křížového prodeje produktů či retence klientů? Kterým aspektem svých produktů oslovím různé skupiny klientů?
  • Finanční výkazy – dopad jakékoli operace se živě zobrazuje ve finančních výkazech: jak „číst“ v průběžně se vyvíjející finanční situaci své firmy a plánovat efekt svých rozhodnutí? Jak sestavit rozpočet, hodnotit ziskovost, návratnost vlastního kapitálu, marže a rizika na různých produktech či regulatorní ukazatele?

Bankovni simulace ineo vykazy

  • Technologie – kdy investovat do nových systémů, internetového či mobilního bankovnictví? Jak integrovat starších transakčních systémy? Jak ovlivňují dostupné technologie mé možnosti na trhu? IT může být zdrojem konkurenčních výhod, ale i drahých problémů…

Ineo Banking Simulation Training

Mechanismy simulace

  • Týmy: týmy po 3-4 účastnících představují jednotlivé představují banky, které si vzájemně konkurují. Každý tým má na svém stole na velkém tabletu zobrazenou situaci své firmy. Různé části tabletu, které se dají nezávisle ovládat a otáčet, zobrazují celou banku: od portfolia produktů přes mezibankovní úvěry a finanční ukazatele až po pobočkovou síť, firemní bankéře a investice do technologií a marketingu.
  • Kola: V jednotlivých kolech (letech) členové týmu diskutují a rozhodují o jednotlivých oblastech rozvoje své banky, ať už na tabletu nebo třeba v živé aukci proti ostatním bankám. S důsledky svých rozhodnutí pak „žijí“ dál.
  • Analýza: Po skončení kol se společně s lektorem účastníci zamýšlejí nad dopady své strategie, hledají klíčová rozhodnutí a souvislosti a dělají další doplňková rozhodnutí, která pomohou lépe pochopit klíčové principy.
  • Pro kohokoli: Školení je vhodné pro kohokoli, kdo potřebuje mít celkový přehled o tom, jak funguje obchodní model banky. Každá z oblastí, včetně finanční, je zjednodušená pro účastníky z jakékoli oblasti businessu.
Opravdu nejlepší školení, na kterém jsem byl.
Manažer v české bance

Jakub Güttner
Petr Skokan
Tel: +420 739 634 660
petrskokan(a)ineo.click