Spolupracujeme s největšími firmami na trhu, které poskytují kvalifikaci ACCA svým zaměstnavatelům. Ať už mají naši klienti deset nebo sto studentů, poskytujeme jim řešení šitá přímo na míru:

  • Studijní plány: Návrh studiních rozvrhů ACCA s ohledem na profil zaměstnanců a specifika jednotlivých klient, například vhodný typ kvalifikace pro konkrétního studenta, zohlednění specifické situace talentů a naopak studentů, kteří se zkouškami zápasí, doporučování optimální studijní strategie

ACCA progress report sample by ineo

  • Vzělávací přístup: Pomáháme vyvinout kompletní sadu pravidel a předpisů pro stuium ACCA. Systém často pokrývá doporučené tempo studia, povolené termíny zkoušek, podporu při nesložení zkoušky, zodpovědnost za financování studia či postup u studentů, kteří selhávají opakovaně
  • Reporty o výsledcích: Zprávy podáváme v průběhu přípravy na zkoušku včetě informací v reálném čase o docházce na kurzy, zpětnou vazbu od lektorů z kurzu spojujeme s výsledky zkoušek a zaměřujeme se na zpětnou vazbu pro management klienta, který pomůže podnikat konkrétní nápravná opatřeníACCA reporting on students sample by ineo
  • Rezervace zkoušek: doporučování a onine rezervace kurzů o zkoušek, které mohou dělat sami zaměstnanci a nechat si je schvalovat zaměstnavatelem

ACCA course signup sheet sample by ineo

  • Individuální podpora:  Mentoring, koučing jeden na jednoho a studijní plány pro studenty, kteří z nějakého důvodu nemohou procházet standardním procesem studia, včetně těch, kdo zaostávají nebo jsou ochotní do studia investovat více než jiní
  • Správa vztahu s ACCA: Veškerá administrativní komunikace přímo s ACCA ohledně registrace studentů, zapisování na zkoušky, hlídání termínů a placení studiních poplatků
  • Jeden bod kontaktu: Každý z našich zákazníků má přiděleného jednoho konkrétního člena našeho týmu, na kterého se může kdykoli obrátit. Všichni členové tohoto týmu mají s administrací studia ACCA pro velké korporátní klienty zkušenosti minimálně od roku 2010.

Chcete-li zjistit o podpoře korporátních klientů blíže informací, kontaktujte prosím jednoho z našich partnerů, Petra Skokana.