Simulace na míru

Máme mnoho zkušeností s kompletním designem simulací podle specifik klienta a jím stanovených cílů, s jejich testováním s focus skupinami zaměstnanců a trenérů, s vedením simulací i školením lektorů klenta v jejich dodávání, s tvorbou pomůcek (velkoformátové tablety, software, žetony, karty, videa, podpůrné materiály atp.), propojení simulace se systémem řízení výkonu klenta…

Spolupráce byla od začátku do konce na profesionální úrovni – nabídka reflektovala jak potřeby banky, tak finanční rámce a dále možnost, v našem případě nutnost, intenzivní spolupráce na obsahu, který je postaven na konkrétních situacích z každodenní praxe. Díky tomu je vytvořený produkt skutečně „na míru“ a přináší očekávaný efekt.
Monika Šamonilová, Manažer vzdělávání pobočkové sítě, Česká spořitelna, a.s.

Podívejte se na 3 minutové video o vytváření simulace na míru:

 

Mezi naše simulace vytvořené na míru patří:

  • Simulace řízení poboček (pro všechny vedoucí poboček velké banky)
  • Simulace řízení týmu různými manažerskými styly (opět pro vedoucí poboček velké banky):

Simulace vedeni tymu pro CS ineo

Simulace retail banky ineo

Všechno se dá zlepšit, ale v tomto případě se nějaký námět těžko hledá.
Účastník školení na míru

…a nějak takto u nás vypadá testování různých produktů a přístupů:

Testovani simulace ineo

Jakub(1)

Jakub Güttner
Partner
Tel: +420 6O8 832 9O6
jakubguttner(a)ineo.click