Simulace řízení firmy

Simulace rizeni firmy ineo 2

Během simulace se skupiny účastníků stávají manažery, kteří usilují o úspěch své firmy. Účastníci se po týmech rozhodují o všech aspektech svého businessu, od strategie přes portfolio a kvalitu svých produktů, trhy, cenu, řízení pracovního kapitálu včetně skladového hospodářství či správy pohledávek, investice do výrobních hal nebo průzkumu trhu až po získávání bankovních úvěrů, a navzájem si konkurují.

Na simulaci jsem šel původně s trochu skeptickým očekáváním, o smysluplnosti dvoudenní akce jsem upřímně trochu pochyboval. Celá akce mne však postupem času silně vtáhla do děje a vybudovala pouto k „mojí“ firmě. Pomohla mi otevřít oči a opravdu proniknout do informací a znalostí, které jsem měl pouze naučené ze školy a částečně ze svojí praxe, a to proniknout tak, že jsem skutečně viděl jejich význam a dopad. Velmi se nám líbilo střídání „silných“ momentů, kdy jsme reálně viděli výstupy z výroby a přísun peněz do naší firmy s edukativními vstupy. Nenapadlo by mě, že se dokážu těšit na sestavení výkazů – bylo to tím, že jsme firmou opravdu žili a tak pro nás výkazy nebyly pouhým příkladem, ale výsledkem a srovnáním. Opravdu jsem náročný posluchač a účastník a velmi těžko se zabavím a ponořím do tématu na dva dny. Navíc u mne jako u extroverta nepřišla záhy nuda a stereotyp, možná tím, že se stále dávkovalo něco nového…
Účastník simulace a manažer, Komerční Banka, a.s.

Simulace pokrývá zejména tyto oblasti:

  • Strategické plánování – jaké produkty budeme nabízet kterým zákazníkům? Máme vycházet z průzkumů trhu, plánů konkurence nebo silných stránek své firmy?
  • Investice – jak velkou výrobní kapacitu budovat? Vyplatí se investice do certifikace kvality? Je nutné vstupovat na nové trhy a pokud ano, kdy?
  • Trh – o které velké zakázky usilovat a jak nastavit tváří v tvář konkurenci svou cenovou politiku?
  • Provoz – jak řídit zásobování, výrobu, skladování a logistiku? Je třeba důkladné plánování a organizace…
  • Finanční výsledky – jak sestavit rozvahu, výsledovku a cashflow a jak se do nich promítají rozhodnutí z průběhu celého kola? Jak tyto finanční výsledky prezentovat, interpretovat a plánovat?
  • Financování – kdy se obrátit na banku s žádostí o překlenovací či dlouhodobý úvěr? Jak využívat alternativní formy financování jako je leasing, faktoring či dodavatelské financování?
  • Řízení cash flow – jak sledovat a řídit termíny splatnosti vydaných a přijatých faktur, jak časovat investice, ovlivňovat výrobní i nevýrobní náklady, minimalizovat pracovní kapitál?
  • Tvorba rozpočtů – proč jsou některé rozpočty příliš optimistické a jiné pesimistické? Jak plánovat v období nejistoty? Na které výkonnostní ukazatele se zaměřit? Jak vysvětlit odchylky od rozpočtu?
  • Cvičení na míru – dle Vašeho požadavku lze zařadit krátká cvičení na další důležité oblasti (EBITDA, generování cash flow, rozpočtování, ROCE, řízení pracovního kapitálu, vybrané KPIs, analýza nákladů, návratnost investic, Just in Time, plánování kapacit apod.)
Byly to tři úžasně strávené dny. Business simulace mi umožnila pohled do reálného života podniku a odnáším si nápady, jak zlepšit strategické plánování.
Účastník výrobní simulace

Simulace rizeni firmy ineo 1

Mechanismy simulace

Můžete se podívat na video, které jsme vytvořili ještě jako BPP Česká republika o tom, jak simulace probíhá:

Tuto simulaci používáme ve spolupráci s firmou Business Today Simulations.

Jakub(1)

Jakub Güttner
Partner
Tel: +420 6O8 832 9O6
jakubguttner(a)ineo.click