Finanční akademie

Finanční akademie jsou výsledkem úzké spolupráce ineo s firmami, které chtějí svým zaměstnancům nabídnout systematické vzdělávání na míru. Jedná se o sérii propojených kurzů na technická témata, která bývají často součástí výuky MBA, ACCA nebo CFA.

 

Finanční akademie bývají rozdělené do několikadenních modulů. Ty nejčastější bývají:

 • Finanční reporting, účetnictví, analýza finančních výkazů
 • Strategie – ne s hlavou v oblacích, ale od informací až k uskutečnění
 • Jak měřit a ovlivňovat úspěšnost firmy – performance management
 • Finanční řízení firmy – oceňování projektů, zdroje financí, pracovní kapitál
 • Vytváření rozpočtu, plánování, analýza odchylek – budgeting
 • Úvod do auditu, daní či práva

 

Coca-Cola, Honeywell i Exxon Mobil s námi v různých formách prošly finanční akademií. Akademie jsou vhodné pro finanční oddělení, specialisty reportingu, kontrolingu či daní, ale i pro zaměstnance z méně technických oddělení.

 

Aby byla finanční akademie maximálně účinná, používáme často tyto formy výuky:

 • Business simulace
 • Týmové práce
 • Rozsáhlé případové studie
 • Důraz na řešení problémů studenty, spíše než výklad teorie lektorem
 • Průběžné přizpůsobení obtížnosti úrovni studentů – od naprostých laiků až po odborníky v oboru
 • Ověřování pokroku formou průběžných testů

 

Finanční akademie bývá ukončena slavnostním absolvenčním ceremoniálem s předáním diplomů. Studentům, kteří projevili zájem a talent, můžeme po konzultaci s Vámi nabídnout další studium, často s výhledem na získání profesionální certifikace (např. ACCA, CFA, Diploma in Accounting and Business, DipIFR).
Na základě vašich představ navrhne ineo vhodná témata a hloubku, do jaké se jim věnovat. Můžete si vybrat i jazyk výuky (čeština, nebo angličtina).

skokan

Petr Skokan
Partner
+420 739 634 600
petrskokan@ineo.click