Každý z nás, kdo pracujeme v ineo, upřímně doufá, že budete s našimi službami zcela spokojení. Na druhé straně ovšem své studenty povzbuzujeme k tomu, aby nám dávali upřímnou zpětnou vazbu a pomohli nám se zlepšovat.

Postup

Pokud chcete vznést stížnost nebo s námi probrat nápady na zlepšení, na prvním místě prosím mluvte se svým lektorem.  Pokud by to nebylo vhodné nebo byste rádi vznesli formální stížnost, pošlete ji prosím písemně na adresu clairezenkerova@ineo.click nebo jakubguttner@ineo.click a také ji jako formální stížnost označte. Veškerou takovou korespondenci budeme považovat za přísně důvěrnou. Vaší stížností se bude zabývat manažerský tým ineo a nejpozději do 7 pracovních dnů dostanete odpověď s našimi poznámkami a případně vhodným návrhem na vyřešení situace.

Odvolání

Pokud máte pocit, že vaše stížnost nebyla vyřešena k vaší spokojenosti, máte právo se odvolat. Můžete svou stížnost eskalovat na ACCA pomocí formálního postupu stížnosti u ACCA (anglicky) nebo přímo poslat email v angličtině na adresu complaints@accaglobal.com (prosím zahrňte do zprávy své celé jméno a registrační číslo ACCA).

Pokud jste vyčerpali možnosti nápravy jak přes ineo, tak ACCA, můžete dále svou stížnost eskalovat na odpovídajícího regulátora. Detailní kontakty můžete najít na této stránce: https://www.accaglobal.com/gb/en/footertoolbar/contact-us/connect/unhappy.html