DipIFR - Diploma in International Financial Reporting Standards

DipIFR (Diploma in International Financial Reporting Standards) je mezinárodní kvalifikace, která byla vytvořena profesní organizací pro účetní a auditory Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Kvalifikace pomáhá finančním profesionálům s aplikací mezinárodních účetních standardů (IFRS).

Pro získání kvalifikace je nutné složit jednu náročnou tříhodinovou zkoušku – více na webu ACCA (anglicky).

DipIFR kvalifikace je vhodná pro:

  • specialisty pracující v oblasti účetnictví, výkaznictví nebo auditu;
  • všechny, kteří chtějí prohloubit svoji znalost a schopnost praktického využití standardů IAS/IFRS;
  • všechny, kteří chtějí získat mezinárodně uznávanou kvalifikaci v oblasti IFRS od prestižní profesní organizace.

Obdržením DipIFR získáte:

  • vynikající znalost IAS/IFRS a kvalifikaci, která vylepší Váš životopis a obohatí společnost, pro kterou pracujete;
  • ocenění své organizace, která ví, že ovládáte znalosti předpokládané pro složení náročné zkoušky;
  • vybudování předpokladů pro praktickou aplikaci IAS/IFRS;
  • možnost pokračovat ve studiu ACCA a získat plnohodnotné členství v této profesní organizaci.

Petr Skokan
Partner
+420 739 634 600
petrskokan@ineo.click