Proč studovat DipIFR s ineo

Tento kurz mi pomohl pochopit, co je skutečně důležité a co ne. Paní Yates zdůraznila oblasti, které se mohou ve zkoušce vyskytnout

ineo (dříve BPP Česká republika s.r.o.) patří ke společnostem s nejdelší historií poskytování přípravných kurzů na ACCA zkoušky na českém trhu. Je první společností, jež obdržela Platinový status poskytovatele těchto služeb. To je důkazem, že úspěšnost jejich studentů u zkoušek je na nejvyšší úrovni.

ineo poskytuje svým studentům komplexní podporu při studiu. Balíček služeb obsahuje nejen výuku a cvičení, ale rovněž osobní konzultace s lektory, tištěné a on-line materiály a administrativní služby spojené se studiem.

Kvalita výuky byla velmi vysoká, lektor byl velmi přátelský a ochotný odpovědět na každou otázku.

Lektoři ineo jsou špičkoví odborníci, kteří mají všichni zkušenosti z manažerských pozic v oblasti, kterou učí – ať už se jedná o audit, poradenství, účetnictví či daně – a disponují tedy nezbytnými znalostmi a zkušenostmi pro to, aby zodpovědně připravili studenty na složení zkoušky. dipifr

Dlouholetá praxe umožnila lektorům ineo proniknout do principů skládání zkoušky. Zkouška se skládá ve velmi limitovaném čase, a to vede k častým chybám při zpracování odpovědí. Součástí výuky je tedy i technika skládání zkoušky, kde si studenti nacvičí, jak efektivně přečíst scénář, připravit plán odpovědí a formulovat a prezentovat odpovědi. Lektoři odhalí, kde se nejčastěji dělají chyby a tím umožní studentům se jich vyvarovat.

Skupina BPP má globálně více než 37letou tradici, vyvinula cenné know how, disponuje schválenými studijními materiály a kvalitním zázemím. Za dobu svého působení úspěšně provedla studiem tisíce finančních odborníků.

Claire je excelentní lektorka, přes svůj nekonečný entusiasmus vysvětluje věci velmi logicky…

Přípravný kurz na DipIFR zkoušku zahrnuje:

  • 8 denní kurz (v případě plného kurzu) či 2 denní opakovací a procvičovací kurz;
  • schválené studijní materiály (Course Notes a Practise and Revision Kit);
  • zkoušku nanečisto s modelovými odpověďmi. Tímto způsobem si můžete vyzkoušet, jak vypadá skutečná zkouška a zjistit, na které oblasti se zaměřit v průběhu zbytku Vašeho studia. Test Vám opravíme a vrátíme i s komentáři od lektorů a doporučením, jak se zlepšit;
  • MyStudy – online materiály, které jsou k dispozici studentům využívajícím přípravné kurzy BPP Professional Education. Materiály zahrnují videonahrávky probírající veškerou látku obsaženou ve studijních materiálech, průvodce studiem, testy a studijní materiály ve formátu pdf;
  • spojení na Vašeho lektora v případě dotazů mimo vyučovací dobu;
  • přístup do našich prostor, po domluvě, pokud budete potřebovat klidné prostředí pro Vaše samostudium.

Petr Skokan
Partner
+420 739 634 600
petrskokan@ineo.click