Simulace řízení nákladů

Simulace rizeni nakladu ineoCílem simulace je na příkladu výrobní firmy, která buduje své kapacity, naučit účastníky činit informovaná rozhodnutí o nákladové efektivitě společnosti, likviditě a konkurenceschopnosti v různých etapách obchodního cyklu.

„Po 3 denním školení Business Simulace, kde manažeři pochopili, jak důležité je spravovat pracovní kaptál, nám [za poslední rok] poklesly náklady na pracovní kapitál o 10%.“

– manažer společnosti, pro kterou byla simulace na míru vyvinuta

Simulace se zaměřuje na:

  • Výnos vs. návratnost kapitálu – jak je možné, že vyšší zisk může vést k horšímu celkovému finančnímu výkonu?
  • Leasing vs. nákup – jak si porovnat náklady na obě možnosti? Jaké jsou rozdíly ve flexibilitě těchto řešení?
  • Úspory z rozsahu a náklady financování – je lepší investovat do větších kapacit, nebo už hrozí společnosti přílišné zadlužení?
  • Pokles ekonomiky a optimalizace nákladů – jaký přístup ke snižování nákladů zvolit? Kde začít, kde přitlačit, kde být opatrný?

Simulace rizeni nakladu ineo 3

 Mechanismy simulace

  • Účastníci rozdělení do malých týmů představují nezávislé divize velké mezinárodní společnosti.
  • Jednotlivá kola simulace představují roky. V každém roce se účastníci rozhodují, jak investovat, plánují kapacity a způsob financování nových aktiv.
  • Po každém kole následuje analýza rozhodnutí a jejich finančních následků.
  • V druhé polovině dne mají týmy možnost detailní případové studii diskutovat o dalších dopadech různých strategií snižování nákladů.

Jakub Güttner
Lektor
Tel: +420 6O8 832 9O6
jakubguttner(a)ineo.click