ACCA Craig Hurry CZ

Podpora během Professional level byla nedocenitelná. Vím, že je to vaše práce; stejně ale za sebe krátce děkuji (a znamená to pro mě hodně).

Ředitel financí a reportingu, nemovitostní holding