Tuto simulaci s hracími deskami a žetony už v ineo nahradila varianta s velkoformátovými tablety.

Představte si, že umíte:

  • Navrhnout a implementovat účinnou firemní strategii.
  • Účelně řídit finance společnosti a provádět praktickou finanční analýzu.
  • Vhodně plánovat v dynamickém a silně konkurenčním prostředí.
  • Předvídat a představit si dopady rozhodnutí na finanční pozici a úspěšnost firmy.
  • Rychle identifikovat a využívat příležitosti na trhu a přizpůsobit jim chod firmy.
  • Dělat dobrá rozhodnutí i z neúplných informací.

O simulaci

Desková (starší) simulace výrobní firmy

Během simulace týmy účastníků řídí vlastní firmy. Firmu představuje hrací plán s kartami a žetony různých barev, které odpovídají různým zdrojům od materiálů a pohledávek přes týmy zaměstnanců až po bankovní úvěry.

Vizuální dopad rozhodnutí

Každé rozhodnutí má okamžitý vizuální dopad. Praktická cvičení vám ukážou, jak se každý váš manažerský krok promítne do chodu firmy, jak to ovlivní chod firmy a jak zareaguje trh.

Big picture

Účastníci vidí  celkový obraz byznysu, od strategie přes portfolio, kvalitu a cenu svých produktů, vstupy na nové trhy, řízení pracovního kapitálu, investice do nových kapacit firmy, logistiky, průzkumů trhu, soutěžení o zakázky na trhu až po vypořádávání se s neočekavanými situacemi. Nefinanční manažeři velmi oceňují, že se porozumí finančnímu řízení firmy, názorně vidí, jak je důležité cash-flow, jak se sestavují finanční výkazy a učí se praktickou finanční analýzu.

Každé oddělení výrazně ovlivňuje finální výsledek firmy

Účastnici vnímají, jak jejich oddělení ovlivňují úspěšnost a ziskovost celé firmy, jak jejich činnost se promítá a do byznysu a ovlivňují aspekty, jako jsou neprodejné zboží, nedostatek hotovosti, neochota banky poskytovat další půjčky, dosažení zisku na úkor dlouhodobého rozvoje.

Tuto simulaci s hracími deskami a žetony už v ineo nahradila varianta s velkoformátovými tablety.