Simulace výrobní firmy – otevřené demo

V termínu 10.-11. října pořádáme v našich pražských prostorech otevřenou ukázku simulace výrobní firmy.

Simulace vyrobni firmy vyrez

Vylepšili jsme interní model simulace – zkrácení počtu kroků z měsíců na kvartály znamená možnost povznést se nad příliš velké detaily, vnímat víc kontext a souvislosti a dělat společně hlubší analýzy situace simulovaných firem. Přidáváme také možnost outsourcingu dopravy externím logistickým firmám. Ruku v ruce s tím šlo zpřehlednění finančních výkazů a v neposlední řadě také intuitivnější vizuální znázornění nákladů a jejich vlivu na celkový zisk firmy.

Chcete se na dva dny stát manažerem své vlastní společnosti? Rozhodovat o tom, kdy si vzít úvěr, jak velké výrobní kapacity udržovat, jak nastavit cenovou politiku, zda investovat do rozvoje zahraničních trhů, jak řídit skladové zásoby nebo pohotovou likviditu a jak je nastavení strategie propojené s každodenním chodem firmy a s jejím ziskem na konci roku? Kontaktujte nás a není vyloučené, že vám budeme moct jedno ukázkové místo nabídnout…